Kontakty

Údaje spoločnosti

PRESMONT - CSS, s.r.o.

IČO: 36340537

DIČ: 2021908515

IČ DPH: SK2021908515  

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka SK1002000000001918395151/0200  

Poštová a dodacia adresa:

PRESMONT - CSS, s.r.o.

Lieskovská cesta 587/13,

P.O. BOX 23

018 41 Dubnica nad Váhom

Tel.: +421905391964

Zodpovedná osoba

Patrik Porubčan - +421 905 391 951

info@presmont.it